Palvelut

Tässä on esimerkkejä tarjoamistani palveluista:

-asiakirjojen tuottaminen, oikoluku, kopiointi, tulostaminen, arkistointi

-postitustyöt, esim. mainospostitukset

-kokousasiakirjojen valmistelu ja jakelu

-laskutus

-kirjanpidon tositteiden järjestely

-tiedonhaku

-markkinointi- ja mainonta: sosiaalisen median kanavat: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter  sekä sähköpostimarkkinointi, ilmoitukset ja Google-mainonta

-matka- ja tapahtumajärjestelyt Suomessa ja  ulkomailla

-pienyrityksen www-sivujen suunnittelu, toteutus ja päivitys sekä domainin ja sähköpostitilien luominen

-lomatuuraukset

-muut palvelut – KYSY!